Seminar om Fornærmedeutvalgets utredning

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

i forbindelse med skriftlig høring

Justisdepartementet inviterer til seminar 22. mai om forslagene til styrking av fornærmedes og pårørendes stilling i straffesaker. Dette er en del av høringen av fornærmedeutvalgets rapport.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Seminar om fornærmedeutvalgets utredning