Seminar om Fornærmedeutvalgets utredning

i forbindelse med skriftlig høring

Justisdepartementet inviterer til seminar 22. mai om forslagene til styrking av fornærmedes og pårørendes stilling i straffesaker. Dette er en del av høringen av fornærmedeutvalgets rapport.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Seminar om fornærmedeutvalgets utredning


Til toppen