Forskrift 20. november 2004 nr. 1895 om tjenesteordning og kvalifikasjonskrav for diakoner

Denne tjenesteordning gjelder for personer som er tilsatt som diakon i Den norske kirke.

Se forskriften på lovdata.no
Til toppen