Forskrift 20. november 2004 nr. 1896 om tjenesteordning og kvalifikasjonskrav for kantorer

Denne tjenesteordning gjelder for personer som er tilsatt som kantor i Den norske kirke.

Se forskriften på lovdata.no
Til toppen