Forskrift 20. november 2004 nr. 1894 om tjenesteordning og kvalifikasjonskrav for kateketer

Denne tjenesteordning gjelder for personer som er tilsatt som kateket i Den norske kirke.

Se forskriften på lovdata.no
Til toppen