Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Utdyping av økonomisk analyse knyttet til konsekvensene ved innføring av EUs datalagringsdirektiv

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet og Justis- og politidepartementet har Teleplan foretatt en utdypning av en del problemstillinger, samt vurdert konklusjonene i Teleplans tidligere utarbeidede rapportene - i forhold til en del forutsetninger basert på departementets høringsnotat.

Rapporten er en oppdateringsanalyse bestilt av Samferdselsdepartementet og Justis- og politidepartementet.

Teleplans analyse fra 2008 går i dybden på tilbydere av ekomnett og -tjenester og myndighetenes kostnader knyttet til en eventuell innføring av EUs datalagringsdirektiv,  og departementene har sett behov for å få utdypet noen av konklusjonene fra denne rapporten.  Departementene har særlig vært opptatt av å få mer detaljer og ytterligere presiseringer og tydeliggjøring av merkostnadene for tilbydere.

Les rapporten (pdf)

Tidligere rapporter fra Teleplan og andre dokumenter knyttet til høring om datalagringsdirektivet