Vedtak om pris på kraft ved interne leveranser etter skatteloven § 18-3 annet ledd bokstav a nr. 3 for inntektsåret 2009

Fastsatt av Finansdepartementet 29. januar 2010 med hjemmel i forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 § 18-3-23.

Prisen på kraft ved interne leveranser etter skatteloven § 18-3 annet ledd a nr. 3 for inntektsåret 2009 settes til 22,555 øre/kWh, dvs. som 23,555 øre/kWh fratrukket 1 øre/kWh.

Til toppen