Forskrift 9. mars 2001 nr. 192 om vedtak om utvidelse av det geografiske virkeområdet for lov om arkiv til også å omfatte Svalbard, Jan Mayen og de norske biland i Antarktis (Vedtak om utvidelse av virkeområdet for arkivloven)

Lov av 4. desember 1992 nr. 126 om arkiv gjøres gjeldende for Svalbard, Jan Mayen og de norske biland i Antarktis.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov