Verdivurdering av Posten Norge AS

Verdivurdering av Posten Norge AS

Verdivurderingen er utført av Danske Markets på oppdrag fra Samferdselsdepartementet. Den vil være en del av grunnlaget for Samferdselsdepartementets arbeid med stortingsmeldingen om virksomheten til Posten Norge AS (eiermeldingen) som skal legges fram for Stortinget i 2006.