Høringssvar fra Unio

Dato: 24.06.2022

Unio sender med dette sitt høringssvar til NOU 2022:2 Akademisk ytringsfrihet.

Hilsen Eli-Karin Flagtvedt

Unio

Vedlegg