Høringssvar fra Kunsthøgskolen i Oslo

Dato: 24.06.2022

Vedl. følger høringssvar. ThB (Professor)

Vedlegg