Høringssvar fra Tormod Svartdal

Dato: 21.06.2022

Hei,

Vedlagt som .pdf-fil er mitt innspill til høringen ifm Ytringsfrihetskommisjonen.

Vennlig hilsen

Tormod Svartdal

4814 7322

Vedlegg