Høringssvar fra Norges Institusjon for menneskerettigheter

Dato: 24.06.2022

Vedlagt oversendes uttalelse om NOU 2022:2, Akademisk Ytringsfrihet, ref 22/1719

mvh

Norges institusjon for menneskerettigheter

Vidar Strømme

Vedlegg