Høringssvar fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

Dato: 24.06.2022

Vedlagt er svar på høring NOU 2022: 2 Akademisk ytringsfrihet fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.

Vedlegg