Høringssvar fra Folkehelseinstituttet

Dato: 10.06.2022

Høringssvar fra Folkehelseinstituttet er vedlagt.

Vedlegg