Alfabetisk oversikt over nyttige linker for norsk-russisk samarbeid

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

Alfabetisk oversikt over nyttige linker for norsk-russisk samarbeid:

Arktisk Råd (Arctic Council)

Arctic Council

Barentsrådet (Barents Euro Arctic Council - BEAC)


Barents Euro Arctic Council

Barentsrådets økonomiske arbeidsgruppe (Working Group on Economic Cooperation - WGEC
Barentsrådets økonomiske arbeidsgruppe

Barentssekretariatet

http://www.barents.no

Bellona – informasjon om miljøarbeidet i Russland

http://www.bellona.no/no/internasjonalt/russland/index.html

Den europeiske bank for gjenoppbygging og utvikling (EBRD)http://www.ebrd.com

Den nordiske investeringsbanken (NIB)


http://www.nib.fi/se

Departementene på Internett

ODIN

Eksportfinans ASA

http://www.eksportfinans.no

Eksportutvalget for fisk

http://www.seafood.no

Euro Info Centre – Norge

http://www.eic.no

Beskatning - Finansdepartementet


Om unngåelse av dobbeltbeskatning Norge-Russland
Overenskomst (Dobbeltbeskatningsavtale Norge-Russland)
Brev fra Skattedirektoratet om beskatning av lønnsinntekter

Garanti-Instituttet for Eksportkreditt (GIEK)


http://www.giek.no

Innovasjon Norge

http://www.invanor.no

Interreg -
Kommunal- og regionaldep.


http://www.interreg.no

Intsok – Norwegian Oil and Gas Partners


http://www.intsok.no

Miljøvern - Miljøverndepartementet -


Miljøvernsamarbeidet med Russland

Miljøvern – Barentshavet

WWW arbeidsdokument om sensitive sjøområder (Barentshavet) – skipsfart langs norskekysten

Miljøvern – Svanhovd Miljøsenter (norsk-russisk miljøvernsamarbeid)http://doksenter.svanhovd.no/

Nordisk prosjekteksportfond (Nopef)


http://www.nopef.com

[Norges Eksportråd (NE)] Þ en del av Innovasjon Norge


Innovasjon Norge

Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI): Tema Russland


Tema Russland

NUPIs Russlandsdatabase

Russlanddatabasen

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)


http://www.nho.no

NHO – publikasjon

EUs østutvidelse – behov for et norsk krafttak

NHO – publikasjon

Norge og Russland – behov for en næringslivsstrategi

Nærings- og handelsdepartementet (NHD) på ODINhttp://www.nhd.no

NHD: Avdeling for nyskaping og forskning – ansvarlig for NHDs arbeid med RusslandAvdeling for nyskaping og forskning

Northern Dimension (EU-initiativ)


Den nordlige dimensjon (Northern Dimension)

Russiske ambassade i Oslo

Russiske ambassade i Oslo

Samhandelsnotat Norge-Russland (pr. oktober 2003)


Samhandelsnotat Norge Russland

Selskapet for Industrivekst (SIVA)


http://www.siva.no

Innovasjon Norge: Russland/SUS/Balkan-fondene (investeringsfond)

Innovasjon Norge: Investeringsfond

UD: Ambassaden Moskva

Ambassaden Moskva

UD: Barentssamarbeidet

Barentssamarbeidet

UD: Brosjyre

Norge og Russland

UD: Brosjyre.

Norge og Russland – økonomisk og regional utvikling i nord

UD: Handlingsplan atomsaker

Handlingsplanen for atomsaker

UD: Norge og Russland

Regionale kontaktpunker i nordområdene i Norge og Russland

UD: Presse/kultur Norge-Russland


Norge-Russland 2004/2005

UD: Hovedside for "støtteordninger, stipender og arrangementer"Støtteordninger, stipender og arrangementer

UD: Tilskuddsmidler for norsk-russisk næringssamarbeid


Retningslinjer for tilskudd fra prosjektsamarbeidet med Russland

Tilbakemeldingsskjema

Fant du det du lette etter?

Kommentaren innholder ulovlige tegn!

Tusen takk for ditt svar!

Alle tilbakemeldinger blir lest, men vi kan ikke svare deg.