Alfabetisk oversikt over nyttige linker for norsk-russisk samarbeid

Alfabetisk oversikt over nyttige linker for norsk-russisk samarbeid:

Arktisk Råd (Arctic Council)

Arctic Council

Barentsrådet (Barents Euro Arctic Council - BEAC)


Barents Euro Arctic Council

Barentsrådets økonomiske arbeidsgruppe (Working Group on Economic Cooperation - WGEC
Barentsrådets økonomiske arbeidsgruppe

Barentssekretariatet

http://www.barents.no

Bellona – informasjon om miljøarbeidet i Russland

http://www.bellona.no/no/internasjonalt/russland/index.html

Den europeiske bank for gjenoppbygging og utvikling (EBRD)http://www.ebrd.com

Den nordiske investeringsbanken (NIB)


http://www.nib.fi/se

Departementene på Internett

ODIN

Eksportfinans ASA

http://www.eksportfinans.no

Eksportutvalget for fisk

http://www.seafood.no

Euro Info Centre – Norge

http://www.eic.no

Beskatning - Finansdepartementet


Om unngåelse av dobbeltbeskatning Norge-Russland
Overenskomst (Dobbeltbeskatningsavtale Norge-Russland)
Brev fra Skattedirektoratet om beskatning av lønnsinntekter

Garanti-Instituttet for Eksportkreditt (GIEK)


http://www.giek.no

Innovasjon Norge

http://www.invanor.no

Interreg -
Kommunal- og regionaldep.


http://www.interreg.no

Intsok – Norwegian Oil and Gas Partners


http://www.intsok.no

Miljøvern - Miljøverndepartementet -


Miljøvernsamarbeidet med Russland

Miljøvern – Barentshavet

WWW arbeidsdokument om sensitive sjøområder (Barentshavet) – skipsfart langs norskekysten

Miljøvern – Svanhovd Miljøsenter (norsk-russisk miljøvernsamarbeid)http://doksenter.svanhovd.no/

Nordisk prosjekteksportfond (Nopef)


http://www.nopef.com

[Norges Eksportråd (NE)] Þ en del av Innovasjon Norge


Innovasjon Norge

Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI): Tema Russland


Tema Russland

NUPIs Russlandsdatabase

Russlanddatabasen

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)


http://www.nho.no

NHO – publikasjon

EUs østutvidelse – behov for et norsk krafttak

NHO – publikasjon

Norge og Russland – behov for en næringslivsstrategi

Nærings- og handelsdepartementet (NHD) på ODINhttp://www.nhd.no

NHD: Avdeling for nyskaping og forskning – ansvarlig for NHDs arbeid med RusslandAvdeling for nyskaping og forskning

Northern Dimension (EU-initiativ)


Den nordlige dimensjon (Northern Dimension)

Russiske ambassade i Oslo

Russiske ambassade i Oslo

Samhandelsnotat Norge-Russland (pr. oktober 2003)


Samhandelsnotat Norge Russland

Selskapet for Industrivekst (SIVA)


http://www.siva.no

Innovasjon Norge: Russland/SUS/Balkan-fondene (investeringsfond)

Innovasjon Norge: Investeringsfond

UD: Ambassaden Moskva

Ambassaden Moskva

UD: Barentssamarbeidet

Barentssamarbeidet

UD: Brosjyre

Norge og Russland

UD: Brosjyre.

Norge og Russland – økonomisk og regional utvikling i nord

UD: Handlingsplan atomsaker

Handlingsplanen for atomsaker

UD: Norge og Russland

Regionale kontaktpunker i nordområdene i Norge og Russland

UD: Presse/kultur Norge-Russland


Norge-Russland 2004/2005

UD: Hovedside for "støtteordninger, stipender og arrangementer"Støtteordninger, stipender og arrangementer

UD: Tilskuddsmidler for norsk-russisk næringssamarbeid


Retningslinjer for tilskudd fra prosjektsamarbeidet med Russland