Alfabetisk oversikt over nyttige linker for norsk-russisk samarbeid

Alfabetisk oversikt over nyttige linker for norsk-russisk samarbeid:

Arktisk Råd (Arctic Council)

 

Arctic Council

     

Barentsrådet (Barents Euro Arctic Council - BEAC)

 


Barents Euro Arctic Council

     

Barentsrådets økonomiske arbeidsgruppe (Working Group on Economic Cooperation - WGEC

 
Barentsrådets økonomiske arbeidsgruppe

     

Barentssekretariatet

 

http://www.barents.no

     

Bellona – informasjon om miljøarbeidet i Russland

 

http://www.bellona.no/no/internasjonalt/russland/index.html

     

Den europeiske bank for gjenoppbygging og utvikling (EBRD)

 http://www.ebrd.com

     

Den nordiske investeringsbanken (NIB)

 


http://www.nib.fi/se

     

Departementene på Internett

 

ODIN

     

Eksportkreditt Norge

 

http://www.eksportkreditt.no/

     

Eksportutvalget for fisk

 

http://www.seafood.no

     

Euro Info Centre – Norge

 

http://www.eic.no

     

Beskatning - Finansdepartementet

 


Om unngåelse av dobbeltbeskatning Norge-Russland
Overenskomst (Dobbeltbeskatningsavtale Norge-Russland)
Brev fra Skattedirektoratet om beskatning av lønnsinntekter

     

Garantiinstituttet for Eksportkreditt (GIEK)

 


http://www.giek.no

     

Innovasjon Norge

 

http://www.invanor.no

     

Interreg -
Kommunal- og regionaldep.

 


http://www.interreg.no

     

Intsok – Norwegian Oil and Gas Partners

 


http://www.intsok.no

     

Miljøvern - Miljøverndepartementet -

 


Miljøvernsamarbeidet med Russland

     

Miljøvern – Barentshavet

 

WWW arbeidsdokument om sensitive sjøområder (Barentshavet) – skipsfart langs norskekysten

     

Miljøvern – Svanhovd Miljøsenter (norsk-russisk miljøvernsamarbeid)

 http://doksenter.svanhovd.no/

     

Nordisk prosjekteksportfond (Nopef)

 


http://www.nopef.com

     

[Norges Eksportråd (NE)] Þ en del av Innovasjon Norge

 


Innovasjon Norge

     

Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI): Tema Russland

 


Tema Russland

     

NUPIs Russlandsdatabase

 

Russlanddatabasen

     

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

 


http://www.nho.no

     

NHO – publikasjon

 

EUs østutvidelse – behov for et norsk krafttak

     

NHO – publikasjon

 

Norge og Russland – behov for en næringslivsstrategi

     

Nærings- og handelsdepartementet (NHD) på ODIN

 http://www.nhd.no

     

NHD: Avdeling for nyskaping og forskning – ansvarlig for NHDs arbeid med Russland

 Avdeling for nyskaping og forskning

     

Northern Dimension (EU-initiativ)

 


Den nordlige dimensjon (Northern Dimension)

     

Russiske ambassade i Oslo

 

Russiske ambassade i Oslo

     

Samhandelsnotat Norge-Russland (pr. oktober 2003)

 


Samhandelsnotat Norge Russland

     

Selskapet for Industrivekst (SIVA)

 


http://www.siva.no

     

Innovasjon Norge: Russland/SUS/Balkan-fondene (investeringsfond)

 

Innovasjon Norge: Investeringsfond

     

UD: Ambassaden Moskva

 

Ambassaden Moskva

     

UD: Barentssamarbeidet

 

Barentssamarbeidet

     

UD: Brosjyre

 

Norge og Russland

     

UD: Brosjyre.

 

Norge og Russland – økonomisk og regional utvikling i nord

     

UD: Handlingsplan atomsaker

 

Handlingsplanen for atomsaker

     

UD: Norge og Russland

 

Regionale kontaktpunker i nordområdene i Norge og Russland

     

UD: Presse/kultur Norge-Russland

 


Norge-Russland 2004/2005

     

UD: Hovedside for "støtteordninger, stipender og arrangementer"

 Støtteordninger, stipender og arrangementer

     

UD: Tilskuddsmidler for norsk-russisk næringssamarbeid

 


Retningslinjer for tilskudd fra prosjektsamarbeidet med Russland