Høyringssvar frå Norsk Forbund for Utviklingshemmede