Anbud og konkurranse om sporet

Rapport fra en arbeidsgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet, september 2002. (N-0530)

Anbud og konkurranse om sporet

Anbud og konkurranse på jernbanenRapport fra en arbeidsgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet (September 2002).

Last ned rapporten (pdf, 524 kb)

Pressemelding 07.10.02: Persontransport med jernbane: Anbudskonkurranse skal styrke kollektivtransporten

(08.10.02)


Offentlige institusjoner kan bestille rapporten i trykt utgave fra:

Statens forvaltningstjeneste
Informasjonsforvaltning
Postboks 8169 Dep
0034 Oslo
E-post: publikasjonsbestilling@ft.dep.no
Telefaks: 22 24 27 86
(Husk å oppgi publikasjonskode: N-0530)


Andre kan bestille rapporten fra:

Informasjonskontoret i Samferdselsdepartementet
E-post: Oyvind-herseth.kaldestad@sd.dep.no
Telefaks: 22 24 95 71
(Husk å oppgi publikasjonskode: N-0530)