Anbud, virksomhetsoverdragelse og ansettelsesforhold i lokal kollektivtransport

TØI rapport 860/2006

TØI har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet utarbeidet en delrapport fra prosjektet "konkurranseutsetting og fristilling - konsekvenser for ansettelsesforhold og deres virkninger for transportpolitisk og samfunnsmessig måloppnåelses". Prosjektet er finansiert av Samfersdelsdepartementet.

TØI har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet utarbeidet en delrapport fra prosjektet "konkurranseutsetting og fristilling - konsekvenser for ansettelsesforhold og deres virkninger for transportpolitisk og samfunnsmessig måloppnåelses". Prosjektet er finansiert av Samfersdelsdepartementet.

Last ned rapporten (pdf)

Pressemelding 13.02.07: Samferdselsminister Liv Signe Navarsete: Konkurranse i kollektivtransporten - på like vilkår