Arbeidsnotat: Lønnsomhet og alderspensjon før pensjonering

Dette arbeidsnotatet gir enkelte beregninger av lønnsomheten av å ta ut alderspensjon fra folketrygden før pensjonering.

Arbeidsnotat: Enkelte beregninger av lønnsomheten av å ta ut alderspensjon fra folketrygden før pensjonering (pdf)

Til toppen