Årsrapport 2003 - Nord-Balt Prison Project

Det norsk – latviske fengselssamarbeidet ble startet i 1996 etter et initiativ fra Europarådet. Da Latvia ble medlem av Europarådet i 1991 ba landet om støtte til å reformere sitt fengselsvesen.

Norsk - latvisk fengselssamarbeid

Et Nord-Balt Prison Project

Årsrapport og regnskap 2003