Årsrapport 2003 - Twin Prison Project

I 1998 tok Europarådet initativ til å etablerer et fengselssamarbeid mellom Russland, Frankrike, England, Wales, Tyskland og Norge. Som et resultat av møtet ble et ”Twin – Prison” prosjekt etablert i Russland.

Norsk - russisk fengselssamarbeid

Et Twin Prison Project

Årsrapport 2003