Årsrapport for 2012

Våre dyktige medarbeidere har utført solid arbeid på alle våre fagområder i 2012. Vi kan blant annet trekke frem stortingsmelding om stat og kommune som ble lagt frem i februar. I juni fulgte stortingsmelding om bygningspolitikk. I september markerte vi kommunelovens 20 års jubileum. Samtidig ble det lagt ned mye arbeid i Distriktsmeldingen og Boligmeldingen som ble lagt frem for Stortinget våren 2013. Vi viet også stor oppmerksomhet til oppfølgingen etter 22/7, både på det faglige og det medmenneskelige plan.

Uformelt møte i Kommunal- og regionaldepartementet

(Foto: Anne Lise Nordheim/Kommunal- og regionaldepartementet)