Årsrapport for spesialisthelsetjenester 2010

Årsrapport fra Beregningsutvalget for spesialisthelsetjenesten (BUS) om aktivitets-, kostnads-, og produktivitetsutviklingen i spesialisthelsetjenesten.

Last ned årsrapporten for 2010 her.