Historisk arkiv

Atomsikkerhetssamarbeidet med Russland

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Norge har engasjert seg sterkt i atomsikkerhetssamarbeidet med Russland. Siden 1995 har Norge bevilget over en milliard kroner til dette arbeidet, hovedsakelig i Nordvest-Russland. Et av de høyest prioriterte områdene er å fjerne høyradioaktive strontiumbatterier som strømkilde i russiske fyrlykter langs kysten i nord, og erstatte disse med miljøvennlig solcelleteknologi.

Disse radioaktive kildene representerer en lokal forurensingsfare, samtidig som manglende fysisk sikring gjør dem lett tilgjengelige for uvedkommende. Prosjektet er derfor et viktig bidrag til G8-landenes globale partnerskap mot spredning av masseødeleggelses­våpen og –materiale, hvor Norge er en aktiv deltager. Så langt har Norge finansiert fjerning og avfallsbehandling av 65 radioaktive enheter fra fyrlykter i Murmansk fylke.

Prosjektet har vakt oppmerksomhet i mange land som samarbeider med Russland om atomsikkerhet. Norge var i den forbindelse vertskap for et internasjonalt seminar i Oslo 16.-18. februar 2005, på vegne av den internasjonale ekspertgruppen (Contact Expert Group – CEG) som ble nedsatt av IAEA i 1996 for å koordinere atomsikkerhetssamarbeidet i Russland.

Fremdeles finnes det 750 slike radioaktive kilder i fyrlykter langs den russiske arktiske kystlinjen, hvorav 110 i den russiske del av Barentsregionen. Statssekretær Kim Traavik i Utenriksdepartementet og nestleder Sergej Antipov i det russiske atomenergibyrået (Rosatom) undertegnet under seminaret en intensjonsavtale om norsk bistand til fjerning av alle de 110 kildene i våre nærområder i løpet av de nærmeste 3-4 årene.