Aavfallsforskriften

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall

Bestemmelser om:

 • Kasserte elektriske og elektroniske produkter
 • Kommunenes ansvar for mindre fritidsbåter
 • Kasserte batterier
 • Kasserte kjøretøy
 • Innsamling og gjenvinning av kasserte dekk
 • Retursystemer for emballasje til drikkevarer
 • Emballasjeavfall
 • Refusjon av avgift på hydrofluorkarboner (HFK) og perfluorkarboner (PFK)
 • Deponering av avfall
 • Forbrenning av avfall
 • Farlig avfall
 • Gebyr for deklarering av farlig avfall
 • Grensekryssende forsendelser av avfall
 • Avfallstransportører, -forhandlere og -meglere
 • Kasserte PCB-holdige isolerglassruter
 • Betong og tegl fra riveprosjekter
 • Fastsettelse av avfallsgebyr for håndtering av husholdningsavfall
 • Radioaktivt avfall
 • Håndtering av mineralavfall fra mineralindustrien
 • Metallisk kvikksølv og visse kvikksølvforbindelser og -blandinger
 • Kriterier for avfallsfasens opphør
Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov