Barn som lever med vold i familien

sluttrapport for prosjektet 2004-2010

sluttrapport for prosjektet 2004-2010

Finansiert av Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet

Les rapporten her (pdf).