Barn som lever med vold i familien

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

sluttrapport for prosjektet 2004-2010

sluttrapport for prosjektet 2004-2010

Finansiert av Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet

Les rapporten her (pdf).