Barnevernloven

Lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester (barnevernloven)

Formålet med denne loven er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, og å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår.

Se loven på lovdata.no

Tilhørende forskrifter

Tilhørende tolkningsuttalelser