Barnevernloven

Lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester (barnevernloven)

Formålet med denne loven erå sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, og å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår.

Se loven på lovdata.no

Tilhørende forskrifter

Tilhørende tolkningsuttalelser

Til toppen