Barneverntjenestens ansvar for enslige mindreårige asylsøkere og andre mindreårige personer i mottak, omsorgssentre og kommuner

Q-06/2010

 

Les rundskrivet her (pdf)