Bedre kollektivtransport i distriktene

TØI rapport 887/2007

Råd om utforming av tilbudet for kollektiv og offentlig betalt transport i distrikts- og småbyregioner.

Heftet samenfatter erfaringer med tiltak som kan styrke det kollektive transporttilbudet i regionene og distriktene og gir råd om hvordan tilbudet kan utformes og utvikles videre.

Rapporten er utarbeidet av Transportøkonomisk Institutt, juni 2007

Last ned veilederen (pdf)