Bedre samordning av sykehusene i hovedstadsområdet

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Bedre samordning av sykehusene i hovedstadsområdet

Rapport fra prosjektgruppe nedsatt av Helsedepartementet

Rapporten er i PDF-format og kan lastes ned her.