Bedre samordning av sykehusene i hovedstadsområdet

Bedre samordning av sykehusene i hovedstadsområdet

Rapport fra prosjektgruppe nedsatt av Helsedepartementet

Rapporten er i PDF-format og kan lastes ned her.