Bedre, tryggere og mer effektiv transport - med IKT

Overordnet strategi for utnyttelse av IKT i transportsektoren, februar 2002. (N-0526)

Bedre, tryggere og mer effektiv transport – med IKT

Bedre, tryggere og mer effektiv transport - med IKTHvordan kan moderne informasjons- og kommunikasjonsteknologi, IKT, nyttes til å gjøre person- og godstransport tryggere og mer effektiv?

Dette spørsmålet er noe av bakgrunnen for at Samferdselsdepartementet nå har lagt fram en overordnet strategi for utnyttelse av IKT i transportsektoren. Strategien er tatt inn i et hefte som er utgitt av Samferdselsdepartementet, februar 2002.

Klikk her for å lese "Fra A til B… Bedre, tryggere og mer effektiv transport – med IKT (pdf, 758 kb)

Heftet "Fra A til B… Bedre, tryggere og mer effektiv transport – med IKT" (Publikasjonsnummer: N-0526) kan bestilles fra:
Informasjonskontoret, Samferdselsdepartementet
Telefon: 22 24 81 96,Telefaks: 22 24 95 71
E-post: oyvind-herseth.kaldestad@sd.dep.no

Pressemelding om strategien 04.03.2002

VEDLEGG