"Bedre trygghet i kollektivtransporten"

Rapporten er utarbeidet av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) på oppdrag fra Samferdselsdepartementet , 9. januar 2004

Klikk her for å gå til rapporten "Bedre trygghet i kollektivtransporten"

Rapporten er utarbeidet av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) på oppdrag fra Samferdselsdepartementet, etter initiativ fra arbeidstakerorganisasjonene i transportsektoren. Arbeidsgruppen har bestått av representanter fra transportbransjen og ulike myndigheter.