Belønningsordning for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene - retningslinjer

Med bakgrunn i St.meld.nr. 26 (2001-2002) Bedre kollektivtransport og St.prp.nr.1 (2002-2003) er det etablert en belønningsordning for kollektivtransport i større byområder.

Med bakgrunn i St.meld.nr. 26 (2001-2002) Bedre kollektivtransport og St.prp.nr.1 (2002-2003) er det etablert en belønningsordning for kollektivtransport i større byområder. Ordningen trådde i kraft f.o.m. budsjettåret 2004, og finansieres over Samferdselsdepartementets budsjett. 

Formålet med ordningen er å stimulere til bedre fremkommelighet, miljø og helse i storbyområdene, ved å dempe veksten i behovet for motorisert transport og øke antallet kollektivreiser på bekostning av reiser med privatbil.


 

Tilbakemeldingsskjema

Fant du det du lette etter?

Kommentaren innholder ulovlige tegn!

Tusen takk for ditt svar!

Alle tilbakemeldinger blir lest, men vi kan ikke svare deg.