Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2016 (V-0732B)

Statens overordnede mål kan sammenfattes i visjonen idrett og fysisk aktivitet for alle. Idrett og fysisk aktivitet for alle innebærer at staten gjennom sin virkemiddelbruk skal legge til rette for at alle som ønsker det, skal ha mulighet til å delta i idrett eller drive egenorganisert fysisk aktivitet. Den viktigste forutsetningen for dette er satsing på anlegg for idrett og fysisk aktivitet, herunder friluftsliv.

Ny utgave for tildelinger i 2018 kommer i uke 25.

BOKMÅL - bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2016 (V-0732 B) (.pdf)

NYNORSK - Føresegner om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2016 (V-0732 N) (.pdf)

Brev fra kulturminister Linda Hofstad Helleland til kommuner og fylkeskommuner vedr. Strategiutvalget for idrett (.pdf)

Strategiutvalgets første delrapport :Statlig idrettspolitikk inn i en ny tid"

Bestemmelsene er utgitt i 2016.