Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2019 (V-0732 B)

For tildelinger i 2020. Spillemidler til bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet med stort brukspotensial, samt nærmiljøanlegg, er sentrale virkemidler for å innfri de statlige målene på anleggsfeltet.

Denne publikasjonen kan bestilles fra:  

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon

Nett: https://publikasjoner.dep.no 
E-post: [email protected]
Publikasjonens V-nummer oppgis ved bestilling.