Lov om Bouvet-øya, Peter I's øy og Dronning Maud Land m.m.

Bilandsloven

Bilandsloven underlegger Bouvetøya, Peter I's øy og Dronning Maud Land norsk statshøyhet som biland. Loven legger til rette for at det kan utarbeides forskrifter om miljøvern i bilandene. Loven åpner også for at det kan gis nærmere regler til gjennomføring av bestemmelser som Norge har sluttet seg til, slik som for eksempel bestemmelsene i Protokoll om miljøvern til Antarktistraktaten.

Se loven på lovdata.no

Tilhørende forskrifter