Rapport om bildeling som klimatiltak

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Urbanet Analyse utredet potensialet for redusert bilbruk ved satsing på bildeling generelt, og bildeling ved kollektivknutepunkter spesielt.

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Urbanet Analyse utredet potensialet for redusert bilbruk ved satsing på bildeling generelt, og bildeling ved kollektivknutepunkter spesielt.

Bakgrunnen for utredningen er at det, som en del av klimaforliket mellom regjeringen og Høyre, KrF og Venstre, er en avtale om at det skal utredes hvordan man kan integrere bildelingsordninger i jernbanestasjoner og øvrige kollektivknutepunkter.

Les rapporten "Bildeling som klimatiltak? Potensialet for redusert bilbruk ved satsing på bildeling" (pdf)