Brannrapport - forslag til retningslinjer for kvalitetssikring av brannetterforskning

Arbeidsgruppen nedsatt for å utarbeide forslag til retningslinjer for kvalitetssikringssystem og kvalitetskontroll for brann-etterforskning hva angår lokalisering av arnested og angivelseav årsak (mandatets del I), oppnevnt mai 1997, legger med dette fram sin rapport.

Brannrapport - forslag til retningslinjer for kvalitetssikring av brannetterforskning

Til

Det kongelige Justis-
og politidepartement

Arbeidsgruppen nedsatt for å utarbeide forslag til retningslinjer

for kvalitetssikringssystem og kvalitetskontroll for brann-etterforskning hva angår lokalisering av arnested og angivelseav årsak (mandatets del I), oppnevnt mai 1997, legger med dette fram sin rapport.

Oslo, februar 1999

Reidar Nilsen

Bjørn Kaldal

Terje Kjeldsen

Hans Kr. Madsen

Leif Riise

Erling Falck-Ytter

Finn Fjeldbu

Kjell Schmidt Pedersen

Torgeir S. Gjørva