Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Bredbånd 2.0

Status og utvikling mot 2015

Rapporten viser at målet om bredbåndsdekning i hele landet, med minimum 640 kbit/s nedstrøms kapasitet, er så godt som oppnådd.

Nexia og Econ Pöyry har utarbeidet denne rapporten på oppdrag fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet.

Del 1 av rapporten gir status for bredbåndsdekningen i Norge. Basert på informasjon fra tilbyderne i bredbåndsmarkedet, er dekning på kommune-, fylkes- og nasjonalt nivå vurdert per 31. desember 2008, 30. juni 2009 og 31. desember 2009.

Del 2 av rapporten drøfter trender og drivkrefter som vil påvirke bredbåndsbrukernes kapasitetsbehov frem mot 2015 og estimerer kostnader forbundet med å gi restmarkedet tilstrekkelig kapasitet. Her beskrives også forskjellige bredbåndsteknologier og antatt utvikling for de ulike teknologiene frem mot 2015.

Målet om bredbåndsdekning i hele landet, med minimum 640 kbit/s nedstrøms kapasitet, er så godt som oppnådd:

  • 99,0 prosent av husholdningene i Norge hadde bredbåndsdekning i form av fast aksess (xDSL, kabel-tv-nett, fiber eller fast radio) ved utgangen av 2008.
  • Andelen husholdninger med fast aksess øker gjennom 2009, og estimeres til 99,3 prosent ved utgangen av 2009.
  • Mobilt bredbånd bidrar til at dekningen er tilnærmet 100 prosent.
  • Likevel mangler fortsatt enkelte husstander et bredbåndstilbud.
  • Dekningen er lavere for bredbånd med mer enn 640 kbit/s nedstrøms kapasitet.
  • Dekningen i bedriftsmarkedet er om lag på linje med dekningen for husholdninger.

Bredbånd 2.0 - status og utvikling mot 2015 (pdf, 2 Mb)

Vedlegg - dekningsestimater (pdf, 1 Mb)