Bredbåndsdekning 2010

Dekningsundersøkelsen 2010 viser at rundt 99,7 % av norske husstander har et grunnleggende bredbåndstilbud.

Dekningsundersøkelsen 2010 viser at rundt 99,7 % av norske husstander har et grunnleggende bredbåndstilbud. Litt over 93 % har tilbud om fast, linjebundet aksess, mens nesten 99% har tilbud om radiobasert aksess dersom man benytter en utendørs antenne.

Norske husstander har høy valgfrihet mellom aksessteknologier og tilbydere. Mer enn 90 % av husstandene kan velge mellom minst to aksessteknologier, og mer enn 85 % har tilbud om dekning fra minst tre tilbydere.

Rapporten ”Bredbåndsdekning 2010” er laget av konsulentselskapet Nexia på oppdrag av Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet.


Last ned: