Høringssvar fra Kreftforeningen

Dato: 08.12.2020

Kreftforeningens høringssvar ligger vedlagt.

Mvh,

Thomas Axelsen
Kreftforeningen
Seksjonssjef, samfunnspolitisk

Vedlegg