Høringssvar fra Bioteknologirådet

Dato: 08.12.2020

Oversender vedlagt følgende uttalelse fra Bioteknologirådet.

Vedlegg