Høringssvar fra Norges institusjon for menneskerettigheter

Dato: 08.12.2020

Vedlagt ligger NIM (Norges institusjon for menneskerettigheter) sitt høringssvar.

Med vennlig hilsen Norges institusjon for menneskerettigheter.

Vedlegg