Høringssvar fra Teknologirådet

Dato: 08.12.2020

Teknologirådets innspill til høring om bruk av helseopplysninger for å lette samarbeid, læring og bruk av kunstig intelligens i helse- og omsorgstjenesten ligger vedlagt.

Teknologirådet fremmer ingen merknader til forslaget om etablering av behandlingsrettet helseregister med tolkede genetiske varianter.

Vedlegg