Høringssvar fra Stord kommune

Dato: 17.11.2020

Her er høyringssvar frå Stord kommune vedteke i Utval Rehabilitering, helse og omsorg 11.11.20:

1. Stord kommune ser på føreslegne lovendringar som fornuftige då dei kan gjera dagens lovverk klarare og forenkla kvardagen til helsepersonell.

2. Stord kommune ser at «beslutningsstøtteverktøy» kan vera dekkande omgrep, men meiner ikkje det er spesielt godt.