Høringssvar fra Sykehuset Telemark HF

Dato: 30.11.2020

Vedlagt følger høringssvar fra Sykehuset Telemark HF til den delen av høringen som omhandler etablering av behandlingsrettetede helseregiser med tolkede genetiske varianter.

Vedlegg