Høringssvar fra Sørlandet sykehus HF

Dato: 08.12.2020

Sørlandet sykehus HF slutter seg til høringsuttalelse fra Helse Sør-Øst RHF.