Høringssvar fra Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo