Høringssvar fra Brukerutvalget ved Oslo universitetssykehus HF