Høringssvar fra Helseplattformen AS

Dato: 08.12.2020

Vedlagt følger Helseplattformen AS 's høringssvar (med merknader), som *.PDF fil.
Mvh Thor Johannes Bragstad / Helseplattformen AS

Vedlegg